Zwarte Madonna met Kind

Madonna met kind in originele polychromie. De oudste figuren van zwarte madonna’s stammen uit de romaanse periode. Latere zwartere madonna’s, bijvoorbeeld uit de barok, worden vaak staand weergegeven en bestaan uit verschillende afmetingen. Vele madonna’s werden in de loop der tijd vernield en beschadigd. De overgebleven exemplaren roepen echter tot op heden een grote fascinatie op. 18de eeuw vermoedelijk Frankrijk.

Afmetingen: 52 x 35 x 16 cm

 

Madonna and child in original polychromy. The oldest figures of black Madonnas date back to the Romanesque period. Later black Madonnas, for example from the Baroque era, are often depicted standing and have different sizes. Many Madonnas were destroyed and damaged over time. However, the surviving specimens still evoke great fascination. 18th century presumably France.

Dimensions: 52 x 35 x 16 cm

Eeuw

Land van herkomst

3,500.00

Categorie: