Sint Sebastiaan 16de eeuw

Sint Sebastiaan , gesneden uit notenhout met de originele polychromie. Noord Duitsland rond 1520.

Sint Sebastiaan was een vroege Christelijke heilige en martelaar. Naar het traditionele geloof, werd hij vastgebonden aan een boom en beschoten met pijl en boog. Dit overleefde hij.

77x26x13 cm.

 

Saint Sebastian, Northern Germany around 1520. Carved in walnut, original polychromy.

Saint Sebastian was an early Christian saint and martyr. According to traditional belief, he was tied to a tree and shot with arrows, but this did not kill him.

77x26x13 cm.

Eeuw

Land van herkomst

4,000.00

Categorieën: ,