Piëta 14de eeuw

Pieta, Rijnland rond 1330.

In de Middeleeuwen was de rouw van de Maagd over haar zoon een populair devotieonderwerp. Het lichaam van Christus draagt de sporen van de Passie. De kleine schaal van Christus weerspiegelt misschien de geschriften van Duitse mystici, die geloofden dat de Maagd, in de kwelling van haar verdriet, zich voorstelde dat ze Christus als een baby weer in haar armen hield.

walnoot, originele polychromie

36cm hoog.

 

Pieta, Rhineland around 1330.

In the Middle Ages, the Virgin mourning over her son was a popular devotional subject. Christ’s body bears the marks of his Passion. The small scale of Christ may reflect the writings of German mystics, who believed that the Virgin, in the agony of her grief, imagined she was holding Christ as ababy once again in her arms.

walnut, original polychromy

36 cm high.

Eeuw

Land van herkomst

3,250.00

Categorie: