Miniatuur Portret Theodore Jh. Horst

Een miniatuur portret van Theodore Joseph Horst. Theodore was een handelaar in Eau de Cologne in Keulen. zijn bedrijf heette Johann Karl Farina.

het portret is uit zijn jongere jaren, zo rond 1820. Hij overleed in 1868 op 68 jarige leeftijd in Keulen.

Meestal zijn dit soort portretten anoniem, het bijzondere is dat een nazaat van Theodore een beschrijving op de achterkant heeft geschreven . Theodore was de broer van de grootmoeder van deze nazaat ( J. Dubois )

Gedetailleerd portret , afmetingen 6,5 x 8 cm, 16 x 17 cm met lijst.

 

A miniature portrait of Theodore Joseph Horst. Theodore was a trader in Eau de Cologne in Cologne. his company was called Johann Karl Farina.

the portrait is from his younger years, around 1820. He died in Cologne in 1868 at the age of 68.

Usually these kinds of portraits are anonymous, the special thing is that a descendant of Theodore has written a description on the back. Theodore was the brother of the grandmother of this descendant ( J. Dubois )

Detailed portrait, dimensions 6.5 x 8 cm, 16 x 17 cm with frame.

Eeuw

Land van herkomst

,

375.00

Categorie: