19de eeuws Aziatisch tempelbeeld

19de eeuws, architectonisch onderdeel, waarschijnlijk een demon. Korea.

19th century architectural piece, probably a demon. Korea.

300.00

Categorie: