16de eeuws tondo Maria ,Thomas en Mauritius.

Een tondo uit de 2de helft van de 16de eeuw, gesneden uit Notenhout . Hierop afgebeeld de Heilige Thomas links , met in het midden Maria met het Kind en 2 engelen die haar kroon dragen en zo laten zien dat het om moeder Gods gaat. Rechts is de heilige Mauritius afgebeeld. Nederland.

18cm in diameter.

 

A tondo from the 2nd half of the 16th century, carved from walnut. This depicts Saint Thomas on the left, with Mary with the Child in the middle and 2 angels who wear her crown and thus show that it is about the Mother of God. Saint Mauritius is depicted on the right. The Netherlands.

18cm in diameter.

Eeuw

Land van herkomst

2,650.00

Categorie: